utbildning

UTBILDNING


FOTOGRAFI 1985–1987
Fotoverkstaden, Uppsala, 1986
Fototeknisk yrkeskurs, Uppsala, 1987


FILM 1990-1993
Filmlinje, Kulturama, Stockholm 1991
Dokumentärfilmslinje, Biskops-Arnö 1992
Filmvetenskap, Stockholms universitet 1993


INFORMATIONSDESIGN 1995-1997
Teknikredaktör och informationsdesign 120 p
Högskoleexamen från Mälardalens högskola


GRAFISK FORM OCH ILLUSTRATION 2000
Berghs School of Communication


KONST
Estetisk linje Önnestad folkhögskola 1989


Flertalet konstkurser som ex

Stora konstkursen vid Folkuniversitetet Stockholm


Grafikskolan i Stockholm  2002-05