ideellt

Peace & Love Larmtorget, Kalmar. 23/11 2017

Foto: Barometern. Design logo: AnnaSaga

IDEELLT ARBETE


2008

Ledamot, vice ordförande, ideell sektor.

Förening för bildande och ansökan till:

EU Leader området Kalmar/Öland.vt 2015 - ht 2017


Ideellt arbete i Kolboda Flyktingförläggning.


Medarrangör av språkcaféer,

sammankomster och utflykter [Röda korset]


Lärare i svenska för en grupp kvinnor

med konst och matlagning mm [Studiefrämjandet]


2020

Medborgarrepresentant för delar av konsten i NYPS Kalmar.